Atsakingas požiūris į miškus!
8 663 51 923 info@miskodraugas.lt
Miško įvertinimas

Gaukite profesionalų ir nemokamą miško įvertinimą per 24 valandas!

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefonas (būtina)

Kadastrinis arba unikalus numeris

Jūsų žinutė

Lietuva gali didžiuotis valstybiniais miškais

Lietuvoje dažnai pasigirsta nuomonių, kad miškai mūsų šalyje neprižiūrimi, kertami. Todėl artimoje ateityje jų apskritai gali nelikti. Tokios nepagrįstos abejonės ir kritika, tik sukuria neteisingą nuomonę apie mūsų šalies miškus ir jų ateitį. Pasitaiko atvejų, kai privatūs miškai būna tvarkomi aplaidžiai. privačių miškų savininkai būna suinteresuoti tik miško pirkimu  ir medienos pardavimu. Tačiau valstybiniai Lietuvos miškai prižiūrimi remiantis aukščiausiais standartais.

Eustafor – tai Europos valstybinių miškų asociacija įkurta atstovauti valstybinių miškų interesus Europos tarptautinių organizacijos struktūrose dalintis patirtimi tarp atskirų valstybinių miškų sistemų, formuoti bendrą politiką bei perspektyvą. Asociacijai priklauso 27 valstybinių miškų organizacijos iš 23 šalių. Bendrai asociacijai priklausančių valstybinių miškų plotas yra daugiau kaip 44 mln. ha,  kurių dauguma sertifikuoti pagal FSC arba PEFC normas, čia dirba daugiau kaip 112 tūkstančiai darbuotojų, o paruošiamos medienos kiekis sudaro 110 mln. kubinių metrų. Kiekvienas asociacijos narys moka nario mokestį,kuris priklauso nuo valstybiniuose  miškuose iškertamo medienos kiekio. Du kartus per metus EUSTAFOR rengia konferencijas, kuriose skaitomi pranešimai, pristatoma kurios nors šalies valstybinių miškų situacija.

Iš dalyvavimo EUSTAFOR veikloje Lietuva turi naudos, nes lietuviai susipažįsta su kitų Europos šalių valstybinių miškų valdymo modeliais, pamatoma kaip svetur ūkininkaujama valstybiniuose miškuose, gali palyginti savo valstybinių miškų situaciją su kitomis Europos šalimis, gali perimti naudingą patirtį, mokytis iš kitų klaidų.

Reikia pastebėti, kad Lietuva puikiai susitvarko ūkininkaudama valstybinių miškų plotuose, ir atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, pavyzdžiui, Škotijos, Lenkijos, Vokietijos, mūsų miškų urėdijų veikla yra gerai organizuota tiek miškų apsaugos, rekreacijos, tiek bioįvairovės, tiek ūkininkavimo prasme.

Lietuvoje Nuolat atsiranda oponentų, kurie kritikuoja dabartinį Lietuvos valstybinių miškų valdymo modelį, todėl buvo sudarytos grupės, kurios turėjo pasiūlyti geriausius valstybinių miškų valdymo būdus, optimalų urėdijų skaičių ir pan. Stebint ūkininkavimą ir jo patirtį Europos šalyse, galima pastebėti, kad Lietuvos valstybės miškų valdymo modelis yra neblogas ir kitų šalių kontekste. Dažnai pasigirsta kritika, kad Lietuvoje yra net 42 urėdijos. Tačiau Lietuva šiuo požiūriu nėra vienintelė šalis Europoje, kaip mėgsta tvirtinti kritikai. Štai Bavarijos žemėje, kur 720 tūkst. Ha valstybinių miškų tvarko 41 įmonė, kur dirba 2900 darbuotojų. Bavarijos valstybinių miškų vadovas teigia, kad tokia valstybinių miškų valdymo sistema leidžia maksimaliai gerai organizuoti miškų auginimo, priežiūros ir medienos ruošos darbus, duoda maksimalų pelną valstybei, nes tai paremta asmenine atsakomybe, tiesiogine darbuotojų motyvacija siekti kuo geresnių rezultatų, vyksta tam tikra konkurencija tarp atskirų įmonių.

O štai pavyzdžiui, Latvijoje visus valstybinius miškus valdo viena įmonė. Viename regione kilus nesklandumams dėl gamtosauginių reikalavimų nesilaikymo, visa Latvija prarado tarptautinį miškų sertifikatą – tokia nedėkinga yra valstybinių miškų vienos įmonės valdymo rizika.

Kaip Lietuvos valstybinių miškų valdymo sistemos trūkumą galima būtų įvardinti nevienodą urėdijų potencialą, jose esančias gamtines sąlygas, kirtimų apimtis ir išgyvenimo galimybes. Tačiau visos urėdijos jau yra suradusios savo darbo stilių, savo būdus išgyventi, o toks valdymo modelis leidžia palyginti atskirų įmonių veiklą, skatinti sveiką konkurenciją ir jaustis saugiai, kad kilus nesklandumams vienoje urėdijoje, nežlugs visa valstybinių miškų sistema. Valdant miškus labai svarbus yra stabilumas, kuris užtikrina tiek pramonės aprūpinimą mediena, tiek normalią urėdijų veiklą.

 

miskodraugas.lt įvertinta 4.9 balais iš 5 , remiantis 132 klientų vertinimais.

Gauk miško įvertinimą vos per 24 valandas!