Atsakingas požiūris į miškus!
8 663 51 923 info@miskodraugas.lt
Miško įvertinimas

Gaukite profesionalų ir nemokamą miško įvertinimą per 24 valandas!

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefonas (būtina)

Kadastrinis arba unikalus numeris

Jūsų žinutė

Žemėje Lietuvos Ąžuolai žaliuos

Miškininkai skaičiavo, kad kasmet miškais apžels apie 5 tūkstančius hektarų žemės ūkiui nenaudojamų žemių. Bet už tuos plotus buvo padidinti žemės mokesčiai, savaiminiai miškai pradėti masiškai kirsti. Miško kaina už hektarą taip pat pakilo. Tą galima pastebėti kiekviename žingsnyje, o ypač aktyviai tai vyksta Dzūkijos smėlynuose: gražiai pušynais apžėlę nederlingi smėlynai vėl plikinami ir vėl draskomi plūgais bei kultivatoriais. Tas pats  vyksta  ir mažiau miškingose bei derlingose žemėse, tik ten apleistų žemių yra mažiau. Joniškio rajonas miškingumu beveik dvigubai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio ir tesiekia 18 proc. nes šio rajono žemės priskiriamos derlingoms. Joniškio miškų urėdijos miškininkai supranta, kad miškų plotus reikia didinti, tačiau laisvos valstybinės žemės miškų sodinimui nėra, o ir nusipirkti jos beveik neįmanoma – viskas užsėta javais ir rapsais. Nuožmi kova vyksta dėl kiekvienos žemės pėdos, žemės kainos jau siekia virš 7 tūkstančių eurų už hektarą, o tai atitinka 25 tūkstančius litų. Joniškio miškų urėdijos miškininkai įgyvendinami Nacionalinės miškų ūkio plėtros programos nuostatas įveisia naujus miškus, tame tarpe ir ąžuolynus, miško aikštėse, laukymėse.

Didžiausias deficitas – žemė

Mišk sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Vasiliauskas teigia, kad nebe pirmus metus valstybiniuose Lietuvos miškuose vis daugiau sodinama ąžuoliukų, nes miškų urėdijos įgyvendina Ąžuolynų plotų didinimo miškuose programą, kuri numato iki 2020 metų padidinti ąžuolynų plotus iki 2,4 proc. nuo visų medelynų ploto. Daugiau sodinant ir problemų daugėja: ąžuoliukus pažeidžia žvėrys, šalnos, sausros, užgožia nepageidaujama augalija. Nusilpusius medelius apninka ligos, kenkėjai. Miško sanitarinės apsaugos specialistas pabrėžia, kad sėkmingam ąžuolo želdinių augimui lemiamą reikšmę turi: medelynuose išauginamų sodmenų kokybė, želdinių pasodinimo kokybė, ąžuolui augti optimaliauisų vietų parinkimas, pastovi profesionali želdinių priežiūra.

‚Siekiant didinti ąžuolynų plotus, Joniškio miškų urėdija per 2013-2014 metus pasodino 57,9 hektarus ąžuolynų, – sako vyriausiasis urėdijos miškininkas Jonas Čepaitis. Šiemet pasodinome 16,8 ha ąžuolynų. Miškų urėdijos yra skatinamos pirkti žemes naujų miškų įveisimui, tačiau Joniškio rajone niekas neparduoda. Joniškis yra žemdirbių kraštas, žemdirbiai nusipirkę žemes rauna sodus, naikina sodybvietes ir sėja ten žemės ūkio kultūras. O miškininkai įveisia miškus miškų laukymėse, tai yra žemėse, neapaugusiose mišku, kurias miškų urėdija valdo patikėjimo teise, tačiau tų plotų tikrai nepakanka Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimui didinant šalies miškingumą. Ąžuolynų plotų didinimo apimtys valstybiniuose miškuose nustatytos, atsižvelgiant į miškų urėdijų geografinę padėtį bei ąžuolynams auginti tinkamas augavietes. Joniškio miškų urėdijoje ąžuolynų plynais kirtimais nekerta, ąžuolynai daugiausiai atkuriami kitų medžių rūšių kirtavietėse.

Šaltinis“ „Žalioji Lietuva“ 2015. Nr. 2

miskodraugas.lt įvertinta 4.9 balais iš 5 , remiantis 132 klientų vertinimais.

Gauk miško įvertinimą vos per 24 valandas!