Atsakingas požiūris į miškus!
8 613 30448 info@miskodraugas.lt
Miško įvertinimas

Gaukite profesionalų ir nemokamą miško įvertinimą per 24 valandas!

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų telefonas (būtina)

Kadastrinis arba unikalus numeris

Jūsų žinutė

Miškų grupės

Keliaudami po Lietuva pastebime, jog miškų joje yra tikrai nemažai. Ypatingas grožis atsiskleidžia pavasarį ir vasarą, kada jie žaliuoja. Ta žaluma sulieja kartu su pievomis ir sukuria vieną nuostabų gamtos paveikslą.

Nors miškai atrodo visi vienodi, tačiau pagal miškų įstatymą galioja 4 miškų  vertinimo grupės.  Taigi toliau trumpai aptarsime kokios yra miškų grupės. Jei ruošiatės pirkti mišką, pasidomėkite kokiai grupei miškas priklauso.

Pirmajai grupei priklauso rezervatai. Ūkininkavimo rezervatuose tikslas – palikti miškus natūraliai augti. Miško kirtimai, išskyrus Saugomų teritorijų įstatyme ir rezervatų nuostatose numatytus atvejus, draudžiami. Tokiuose miškuose gana dažnai pasitaiko sausų medžių. Pasitaiko tokių atvejų, kai miškininkai kaltinami dėl didelės netvarkos tokiuose miškuose. Tačiau reikia pastebėti, kad tokių miškų savininkai negauna pajamų

Antrajai grupei priklauso specialiosios paskirties miškai.  Tai ekosistemos apsaugos miškai. Šiai grupei priklauso įvairių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose, miškai, taip pat rekreaciniai poilsiui skirti miškai.

Ūkininkavimo juose tikslas – formuoti ir išsaugoti  rekreacinę miško aplinką. Blogos sanitarinės būklės, sudarkyti įvairių gamtos stichijų arba biotinių veiksnių medelynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Gamtinę brandą pasiekę medelynai gali būti kertami ne poilsiavimo sezono metu, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medelynus. Daugiau nei pusė tokių miškų yra valstybės nuosavybė.

Trečiajai grupei priklauso apsauginiai miškai. Tai geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose bei biosferos stebėsenos teritorijose, miškai.

Tokiuose miškuose leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

IV grupei priklauso ūkiniai miškai. Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius medelynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Leidžiami visi kirtimai. Plynų kirtimų biržės negali būti didesnės nei 8 hektarų. Ūkiniai miškai Lietuvoje užima didžiausią dalį. Daugiausiai ūkinių miškų yra privačių savininkų rankose. Miško valdytojai pardavę medieną gauna pajamų

 

miskodraugas.lt įvertinta 4.9 balais iš 5 , remiantis 132 klientų vertinimais.

Gauk miško įvertinimą vos per 24 valandas!